4 Gouden tips om krachtig voor jezelf te kiezen zonder schuldgevoel

Teamontwikkeling

Mensen kunnen door samen te werken prestaties leveren die ze alleen niet kunnen leveren. Een goed functionerend team is dan ook van grote waarde voor organisaties. Jij wilt als leider het maximale rendement uit je team halen, je wilt dat individuele medewerkers zich continu ontwikkelen én je streeft naar een effectieve samenwerking binnen je team. Het team naar de next level brengen, dat is jouw ambitie! Maar hoe doe je dat eigenlijk?

Als manager of leider heb je een hoop op je bordje liggen en loop je tegen allerlei dingen aan. Misschien herken jij een of meer van de volgende uitdagingen:
– teamleden communiceren niet goed meer met elkaar, misschien zijn er conflicten
– veel mensen gaan met de hakken in het zand wanneer er iets verandert
onderhuidse spanningen verstoren de samenwerking en leiden tot gedoe
– vergaderingen lopen stroef en afspraken worden niet nagekomen
teamdoelen worden niet behaald, het team benut de potentie niet voldoende
– je ziet veel JA zeggen en NEE doen om je heen
Graag zou je willen dat de samenwerking wat meer vanzelf gaat en de sfeer wat meer ontspannen is!

Teamcoaching of -training helpt om het ontwikkelproces van het team te versnellen.

Met teamcoaching gaat het team bewust werken aan een effectieve communicatie en goede onderlinge samenwerking.
Het team bepaalt waar ze vanaf willen én waar ze naartoe willen. Op basis van deze focus krijgen de teamleden ervaringen en inzichten die de samenwerking weer op gang brengen. Het team wordt bewust gemaakt van collectieve ineffectieve patronen in gedrag, denken of systeem. De teamcoach beïnvloedt de interactie in het team om zo het team als geheel beter te laten functioneren of het team naar een volgende fase in de teamontwikkeling te helpen.

Ik creëer een veilige omgeving, help mensen naar elkaar te luisteren en zich uit te spreken. Ik duid communicatiepatronen en breng teamleden op een prettige manier in gesprek over persoonlijke waardes en talenten.

Werkwijze teamcoaching

Op hoofdlijnen ziet het teamcoach traject er als volgt uit:

1) Afstemming met opdrachtgever
Tijdens de eerste kennismaking staan we samen uitgebreid stil bij de opdracht: de vraagstelling en het gewenste einddoel. Alleen dan kunnen we beoordelen in welke mate en in welke vorm mijn inzet een toegevoegde waarde zal hebben.

2) Plan van aanpak
Je ontvangt een plan van aanpak inclusief de daarbij behorende kosten. Aan bod komen de beginsituatie, beoogd eindresultaat, werkwijze, tijdspad en de rol van team en teamcoach.

3) Intake met het team
Afhankelijk van de situatie is dit met het team als geheel of individueel met de teamleden

4) Drie tot vijf teambijeenkomsten van een dagdeel of een dag

5) Evaluatie met het team en de opdrachtgever
Om de ervaringen richting de toekomst te borgen, kan worden afgesproken om dit middels een team – groepsgewijze evaluatie te doen. Vaak een aantal weken nadat de team – groepscoaching is afgerond. Tevens kan dan worden besproken of er nog open eindjes zijn, waar ik een rol in kan spelen.