4 Gouden tips om krachtig voor jezelf te kiezen zonder schuldgevoel

Privacyverklaring

TOELICHTING PRIVACY VERKLARING

Laatste update 25 mei 2018

Ik, Monique van Bokhorst, vindt jouw privacy belangrijk. Daarom doe ik er alles aan om de persoonlijke informatie die je aan mij verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming te behandelen.

Om je aanvragen voor mijn gratis tips, blogs, video’s en nieuwsbrief zo optimaal mogelijk te laten verlopen, heb ik gegevens van je nodig. Hetzelfde geldt voor je aanvraag en deelname aan een van mijn gratis e-book, webinars, videoseries, online trainingen etc. Ook heb ik je gegevens nodig wanneer je deelneemt aan een workshop, training of coaching traject.

Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij ik hier van tevoren uitdrukkelijke toestemming voor heb verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan me stelt en je al langer zonder je af te melden mijn mails ontvangt. Geef je mij vanaf eind mei 2018 je gegevens dan gebruik ik je naam en emailadres alleen om je mijn gratis maar waardevolle informatie en inspiratie te sturen, als je uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met mijn privacy- en cookiebeleid. Ik ga zorgvuldig met al jouw gegevens om. Je gegevens zullen nooit aan derden worden verkocht en/of verstrekt.

In deze privacyverklaring lees je terug hoe ik de gegevens of informatie die je met mij deelt gebruik. 

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Bureau Bevlogen is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De website www.bureaubevlogen.nl wordt beheerd door Monique van Bokhorst.

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Bureau Bevlogen. Wees je er dus van bewust dat Bureau Bevlogen niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website van Bureau Bevlogen.

Contactgegevens:

Bureau Bevlogen
Daniel Marotplein 13
3703 DC Zeist
Bezoekadres: Beukenrodelaan 2E, 3941 ZP Doorn
Telefoon: 06-54947677
post@bureaubevlogen.nl
KVK: 30196616
BTW: NL139672382B01

PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERZAMEL
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Bureau Bevlogen verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw activiteiten op de website
– Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt (bijvoorbeeld door een profiel aan te maken, in correspondentie of telefonisch)
– Tevens registreert Bureau Bevlogen persoonlijke gegevens van klanten. Deze worden verzameld via het intakeformulier, intakegesprek en gedurende het coachtraject. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van het coach- of trainingsproces. Deze gegevens worden een jaar bewaard na afloop van het coachtraject tenzij klant vraagt om directe vernietiging.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE IK VERWERK
Bureau Bevlogen heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via post@bureaubevlogen.nl, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG IK PERSOONSGEGEVENS VERWERK
Ik kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Bureau Bevlogen en/of omdat je deze zelf (bijvoorbeeld door het invullen van het online contactformulier) aan Bureau Bevlogen verstrekt.

De doelen van de gegevensverwerking met bijbehorende grondslagen zijn:

 • Voor het verzenden van gratis inspiratie of tips
 • De mogelijkheid die je geboden wordt een account aan te maken
 • Voor het uitvoeren van het coach- of trainingsproces
 • Voor het afhandelen van jouw betaling bij de uitvoering van een overeenkomst
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten
 • Bureau Bevlogen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Bureau Bevlogen verwerkt ook persoonsgegevens wanneer ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte of om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bureau Bevlogen tussen zit.

Bureau Bevlogen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Je gegevens die je achterlaat bij aanvragen voor gratis en betaalde producten via de website worden opgeslagen in Mailchimp. Meer informatie over de beveiliging van gegevens door Mailchimp is hier te vinden.
 • Onze website gebruikt Google Analytics. Dit programma registreert jouw sitegebruik en slaat gegevens daarover op. Wij gebruiken deze data om bezoekstatistieken over onze website te creëren en hiermee verbeteringen door te voeren. Meer informatie over het privacy beleid van Google vind je hier.

HOELANG IK PERSOONSGEGEVENS BEWAAR
Bureau Bevlogen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:
Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief bewaar ik je Voor- en achternaam en Email adres. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn nieuwsbrief, worden al je gegevens volledig verwijderd uit mijn bestand binnen maximaal 6 maanden.

Tenzij je een klant bent, dan stuur ik je geen e-mails meer in de toekomst maar bewaar ik wel jouw factuur en klantgegevens i.v.m. mijn wettelijke verplichtingen (7 jaar) naar de Belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

Zolang je deelnemer bent aan een online of offline cursus, coaching of training, of klant bent in het algemeen, bewaar ik alle door jou aangeleverde en relevante gegevens gedurende de looptijd van de opdracht en zoveel langer als noodzakelijk is voor deze opdracht. Na afronding van de opdracht verwijder ik jouw gegevens uiterlijk binnen 1 jaar na afronding met uitzondering van de gegevens die ik wettelijk verplicht ben langer te bewaren.

Indien een dossier langer wordt bewaard omdat zij inhoudelijk relevant of interessant is, wordt deze na de bewaartermijn geanonimiseerd en bewaard.

GEGEVENS DELEN MET DERDEN/ANDEREN
Bureau Bevlogen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Met de volgende derden deelt Bureau Bevlogen jouw gegevens:
– Boon Webdesign voor het onderhouden van de website.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens verwerkt door Bureau Bevlogen in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

De toestemming om mail te ontvangen, kan altijd ingetrokken worden. Wij geven onder iedere e-mail de mogelijkheid om jouw e-mailvoorkeuren binnen enkele muisklikken aan te passen of om je volledig uit te schrijven van alle e-mailcommunicatie. Mocht dit niet lukken, dan kun je  ook altijd een mailtje sturen via post@bureaubevlogen.nl of bellen dan regel ik het alsnog.

INTREKKEN, BEZWAAR, GEGEVENSOVERDRAAGBAARHEID
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bureau Bevlogen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

INDIENEN KLACHT
Bureau Bevlogen wil je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als je van mening bent dat Bureau Bevlogen niet voldoet aan de privacyregelgeving als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

COOKIES
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Bureau Bevlogen wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die Bureau Bevlogen gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. Daarnaast plaats ik cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

HOE IK PERSOONSGEGEVENS BEVEILIG
Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem adequate en passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Bureau Bevlogen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Mijn Macbook is vergendeld met een sterk wachtwoord en mijn I-phone is zowel vergrendeld met een pincode als met een Touch-ID.
Ik werk mijn plugins en thema van mijn website regelmatig bij.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Bureau Bevlogen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via post@bureaubevlogen.nl

VRAGEN OVER HET PRIVACY STATEMENT
Ik houd deze privacyverklaring up-to-date met de ontwikkelingen in de Privacywetgeving. Heb je vragen? Stuur dan een email naar: post@bureaubevlogen.nl en zet “privacyverklaring” in de onderwerpregel van je email.

Zeist, 25 mei 2018
Bureau Bevlogen
Monique van Bokhorst